şiddete hayır !!!


şiddete hayır !!!!Gerçek: Dünya üzerinde her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptırdığı bir araştırma sonucuna göre ülkemizde ailelerin %34’ünde fiziksel şiddet, %53’ünde sözlü şiddet uygulanmakta ve ev içi şiddet yoğun olarak yaşanmaktadır.

Dünya’da aile içi şiddet:

“Dünya genelinde her dört kadından 1’i ve her 6 erkekten 1’i yaşamlarının bir döneminde aile içi şiddete uğramaktadır. (Council of Europe, 2002; BMA 1998; British Home Office Research Study, 1999)

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 2002 yılı raporlarında belirtilen tahminlere göre tüm dünyada üç kadından biri yaşamlarının bir döneminde dövülmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta ve diğer yollarla taciz edilmektedir. Tacizi yapan kişi genellikle kendi ailesinden biri ya da tanıdığı bir kişidir.

“Japonya’da, istismar yaşamış 613 kadının % 57’sinin fiziksel, duygusal ve cinsel şiddetin hepsine maruz kaldığı görüldü.
“Kore’li kadınların üçte ikisi eşlerinden düzenli olarak dayak yemektedir.
“Kenya’da 1990 yılında yapılan bir araştırmada kadınların % 41’inin kocalarından düzenli olarak dayak yediği saptandı.
“1992 yılında Şili’de cinsel suç işleyenlerin % 72’sinin bu suçu yakından tanıdıkları kişilere karşı işlediği ortaya çıktı.
“1993 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde öldürülen kadınların % 47,1’i akrabaları tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü.
“Dünya genelinde her 4 kadından 1’i hamilelik sırasında eşi tarafından isteği dışı cinsel ilişkiye zorlanmaktadır.
“Öldürülen kadınların yüzde 40 ile 70’i yakın ilişki içinde olduğu partneri tarafından öldürülmektedir. 1989-1996 yılları arasında Avustralya’da cinayete kurban giden kişilerin % 43’ü, Bangladeş’de % 50’si, Zibmbabwe’de % 60’ı, Papua – Yeni Gine’de % 73’ü eşleri tarafından öldürüldü. İngiltere ve Galler’de 2000/2001 yıllarında öldürülen kadınların % 42’sinin, erkeklerin ise % 4’ünün katili eşleriydi. (WHO, 2002; Australian Institute of Criminology, 1998; Crime in England and Wales, Home Office, July 2002)
“2001/2 Britanya suç araştırması sonuçlarına göre, İngiltere ve Galler’de şiddet içeren suçların yaklaşık dörtte biri aile içinde işlenmektedir. Eşler arasındaki şiddetin kurbanlarının % 81’inin kadın, %18’inin ise erkek olduğu saptanmıştır. (Crime in England and Wales, Home Office, July 2002).
“Aile içi şiddete uğrayanların ancak % 35’i bu durumu başkalarına söylemektedir. (Crime in England and Wales, Home Office, July 2002; Home Office Research Study, 1999)

Türkiye’de aile içi şiddet:

“T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun yaptığı araştırma sonuçlarına göre aile içi şiddet ülkemizde de yaygındır. Fiziksel şiddete ailelerin % 34’ünde, sözlü şiddete ise
% 53’ünde rastlanmaktadır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da
% 46’dır. Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlanma oranı % 9’dur. Şiddete maruz kalanların % 80’i yapacak fazla bir şey olmadığına inanmaktadırlar. Bu durum çaresizliğin kabulü anlamına gelmekte ve şiddete maruz kalanın pasif tutumuna yol açmaktadır. (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995)

“Kadın Dayanışma Vakfı’nın 1995’te başkent Ankara’daki gecekondularda yaşayan kadınlar arasında yaptığı bir araştırma, kadınların % 97’sinin kocalarının saldırısına uğradığını ortaya koydu. (Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 2001)

“Başka bir araştırma, kadınların yüzde 58’inin yalnızca kocalarından, nişanlılarından, erkek arkadaşlarından ve erkek kardeşlerinden değil, kadın akrabalar da dahil olmak üzere kocalarının ailesinden de aile içi şiddete maruz kaldığını göstermektedir. (Ankara Tabip Odası, 2002)

“Bir araştırmaya göre, şiddet sonucu ölen 40 kadından 34’ü evde ölmüş, 20’si asılmış ya da zehirlenmiş, 20’sinde öldürüldüklerine dair kesin belirtiler görülmüş ve 10’u da ölmeden önce aile içi şiddete maruz kalmıştır. (Bütün, Sözen & Tok, 2003)

“Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki çeşitli kentlerde yapılan bir araştırma kadınların % 45,7’sine kocalarının seçiminde danışılmadığını ve % 50,8’inin rızaları olmadan evlendirildiğini ortaya koymaktadır. (İlkkaracan, 2000)

“Bir araştırmada görüşülen 695 kadının % 54’ü ailelerinde şiddet gördüklerini, şiddet gördüğünü söyleyenlerin % 35,2’si en az 4 yıl ve daha fazla zamandır şiddete maruz kaldıklarını söylemiştir. Şiddete uğrayan kadınların gördükleri şiddet türüne göre; kadınların % 42,3’ünün dayak % 40,1’inin tehdit ve küfür, % 12,6’sının yaralama, % 3,2’sinin cinsel taciz ve tecavüz, % 1,4’ünün eve kapatma ve % 0,4’ünün öldürülme tehdidi ile karşı karşıya kaldıkları anlaşılmıştır. Bu grubun % 40,4 ‘ünün evlerinde, çocuklara karşı da şiddet uygulandığı saptanmıştır. (Kocacık, 2004)

“Başka bir araştırmada 112 kadın ile görüşülmüş, şiddete uğrayan kadınların % 91,1’inin kocalarından , % 8,9’unun babalarından şiddet gördüğü anlaşılmıtır. Şiddete uğrayan kadınların bedensel şikayetleri % 43,4 ile morarma, yaralanma, çürük, % 44,3 ile hastanelik dereceye gelme (kırık, ağır yaralanma), % 13 ile çocuk düşürme olarak belirtilmiştir. Şiddetin devam ettiği süre ise, şiddete uğrayanların % 37,5’inde 11 yıldan fazla, % 28,6’sında 6 – 10 yıl, % 23’ünde ise 1 – 5 yıldır. (Yıldırım, 1998)

“Diğer bir araştırmaya katılan kadınların % 39’u fiziksel şiddete maruz kalmış, % 2’si ölüm tehdidi almıştır. (Vatandaş, 2003)

“Aile Araştırma Kurumu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 1997’deki araştırmasına göre, kadınların % 45,8’i balayı döneminin sonunda, % 1,3’ü ilk çocuklarına hamileliklerinde ve % 9,9’u doğumdan sonra şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

——————————————————————————–
Aile içi şiddet sadece fiziksel olduğu zaman zararlıdır.
Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir.
Aile içinde şiddet sadece kadınlara yöneliktir.
Şiddet sadece yoksul ve eğitimsiz ailelerde yaygındır.
Şiddetten sonra özür dilenirse her şey unutulur.
Aile bireylerinin birbirine sevgisi ve bağlılığı öylesine yüksektir ki aile içi şiddet önemli zararlar vermez.
Eğer mağdur şiddeti istemese/ kabullenmese evini terk eder ya da kanuni haklarını kullanırdı.
Aile içi şiddetin nedeni alkoldür.
Aile içi şiddet çocuk/eş terbiyesinin kaçınılmaz bir ögesidir.
Kızgınlık kontrol edilemez ve şiddete yol açar.
Aile içinde şiddetten kurtuluş yoktur.

Reklamlar

şiddete dur de !!!


Kadına şiddete hayır!
Kadınlar…Vazgeçilemeyen; ana, bacı, kardaş, sevgili. Tanrının en güzel yarattığı resim. Korunması gerekirken, sevgi ve şefkati hak ettiği halde incitilen, hırpalanan, eziyet gören, dövülen kadınlar…
Geçtiğimiz günlerde “Kadına Şiddete Hayır” sloganıyla başlatılan Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü kutlandı. Birleşmiş Milletler kadınlar için kalkınma fonu (UNIFEM); “Elimizdeki veriler, kadınların yüzde 70’inin yaşamları boyunca en az bir kere erkeklerin fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kaldığını gösteriyor.Atasözlerimimz bile tuhaf ”Kadının karnından sıpayı,sırtından sopayı eksik etmiyceksin” düşüncürü gerçekten bu sözlerı söleyenlerı de kadınlar dünyaya getırdi.

Francoise Nielly Röpörtaj


Francoise Nielly Ressam (-http://www.francoise-nielly.com) Bir sanatçının yaşamında çocukluğunun en önemli şeylerden biri olduğu bilinir. Gözlerinizi kapatıp, bu yılları düşündüğünüzde ne tarz hatıralar ve renkler görüyorsunuz? Bize babanızdan ve onun size nasıl ilham verdiğinden bahseder misiniz?

Çocukluğumu düşünmek en sevdiğim şeylerden biri kesinlikle değil. Fazlaca korunan, malul bir kızkardeş ile çoğu zaman yalnız hissediyordum, terkedilmiş demek istemiyorum! Tabii ki güzel zamanlarım da oldu; Akdeniz kıyısında, Cavalaire’de, kulübeler, barakalar inşa edip kelebek avladığımız yaz tatili gibi. Canlı renkler, parlaklık imgeleri var. Sarı, gün ışığı, mavi, sıcak, ağustos böcekleri, çam kokusu, ışık … Klasik Güney Fransa imgesi oldukça canlı bir deneyim olarak aklımda. Belki de resimlerimde floresan renkler kullanmamı sağlayan bunlardır. Babam bir mimardı; oldukça sert, talepkâr ve eleştirel, meşgul bir adamdı. Bir çok Perşembe gününü onun ofisindeki çizim masasında çizim yaparak geçirdim. Eğitimim zorlayıcıydı, hataya ya da kusura yer yoktu. Her şeye rağmen, ona karşı güçlü bir hayranlığım vardır. Oldukça yetenekli bir mimardı.

Bana görmeyi ve fotoğraflamayı öğretti. Ayrıca beni bir çok inşaat alanına da götürmüştür. Onunla beraber mimariye farklı bakmaya başlamıştım. Belki de bir şekilde, disiplin hakkında, bana resimlerimi nasıl inşa etmem konusunda ilham verdi, emin de değilim… Ancak ben yapısal çözümlemeyi ve çılgınlığı da severim.

– Güney Fransa’da büyüdünüz, şimdi ise Paris’te çalışıyor ve yaşıyorsunuz. Bazı sanatçılar, özellikle de geleneksel tarzda çalışmayı tercih edenler, yeşillikler içinde sessiz kır evlerinin hayalini kurarken, siz ise Paris, New York ve Vancouver gibi kalabalık ve büyük şehirlerden ilham alıyor gibisiniz. Kent kültürü sizi nasıl etkiliyor?

Sokakta yetişen ve şehri bir oyun alanına çeviren kent kültürünü seviyorum. Duvarların, demiryollarının üzerindeki bütün bu grafikleri… Böylesi evcilleşmemiş, yabani ve canlı bir ifade. Her zaman hareket halinde olan, yasak bölgeleri geçen… İşte bu bana heyecan veriyor.

Ayrıca ırk çeşitliliğini, renklerin ve insanların uyumunu, karşıtlığı seviyorum. Tüm ifadeleriyle hayatı… Büyük kentlerdeki çekim gücünün sebebi bu benim için…

Aynı zamanda, bundan güçlü bir kaçma isteği duyuyorum. Resim muhtemelen bunu yapmam için başlıca yol, doğaya sık sık dönsem de, kendimi inekler tarafından kuşatılmış hissetmiyorum!

– Hayatınızı resim yaparak kazanmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Bir ressam olmasaydınız, hangi işi tercih ederdiniz?

Onbir yıl önce bıraktım reklamcılığı… Çok fazla baskı vardı ve kendi ifadelerimi aktarabileceğim bir alan, kendime ait bir şeyler istedim. Yapmaktan hoşlanabileceğim bir sürü iş var ve hepsi görüntü kavramının etrafında dolaşıyor. (Bu arada daha önce fotoğrafçı olduğumu biliyor muydunuz?) Giysi tasarımcılığı da bunlardan biri, film yapımcılığı ise yine favorilerim arasında!

– Fransa’da, etrafınız Empresyonizm ruhuyla çevrili. Claude Monet’den Pierre Auguste Renoir’a, bir çok büyük usta bu güzel ülkede yaşadı ve yarattı. Sanat tarihine dönüp baktığınızda, hangi sanatçıları ve sanat akımlarını kendinize daha yakın buluyorsunuz?

Empresyonizm şu an oldukça uzak. Müzeler tarihin bu sanat kısmını, bu görüntüyü besliyor çünkü oldukça popüler ve kitleyi hala kendine çekiyor. Ama aslında ondan beri bir çok şey oldu; cubism, dada, surrealism, pop vs.

Kendimi Bacon, Warhol, Bodini, Freud gibi sanatçılara yakın hissediyorum. Çünkü onlar portre ressamları ve ben de kendimi onlarla, gördükleri ve bunları çevirdikleri şekilde ilişkilendirebiliyorum. Aynı zamanda çağdaş sanattan, enstalasyonlardan ve bazı videolardan da keyif alabiliyorum. Christo’nun çalışmaları büyülü. Bir uydu vizyonu var ve bu vizyon gözalıcı. İşleri büyük ölçeklerde çevirmesi; komplike, bir oyun, muhteşem, sihirli…

Soyut resim de bana yakın olabilir. Aslında, her ne kadar figuratif olarak sonuçlansa da, benim işimin de bir parçası soyut çalışmaya yakın.

– Renoir ve Monet, her ikisi de doğaya aşık olmuşlardı ve onun gücünden oldukça etkilenmişlerdi. Siz doğa hakkında nasıl hissediyorsunuz ve dünyamızın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğaya oldukça yakınım. Denizi seviyorum, şehirde yaşadığınızda unuttuğunuz bir özgürlük alanı. Saygı, mutluluk, muhafaza… Doğayı düşününce aklıma gelen kelimeler bunlar.

Ne yazık ki, geleceği siyaha boyanmış görüyorum. Hiç iyimser değilim. Günlerden bir gün dünya yıkılacak…

– Son 100 yılın en büyük icadı sizce nedir?

Eğer iki tane söylememe izin verirseniz; internet ve bulaşık makinesi diyeceğim.

– Müzik, ruh halinizi değiştirerek tuvalinizde yarattığınız hayata etki ediyor mu, yoksa sizin için sadece arkaplandan gelen bir sesten mi ibaret?

Müzik ikisi de olabilir: ruh hali yaratıcısı ve arka plan. Duruma göre değişir. Bazen beni ihtiyacını duyduğum enerjiyle besleyebilir. Çoğu zaman, yalnız başına resim yapmak, müzik ile daha kolay. Ayrıca beyaz tuvalle karşı karşıya gelince, sakinleştirici bir varlık. Makinenin daha yumuşak çalışmasını sağlıyor ama asla makinenin kendisi o değil.

– Çoğu sanatçının bir gün gerçekleştirmek istediği bir hayal projesi vardır. Yakın gelecekte sizin de böyle bir planınız var mı? Sınırsız bir bütçeniz olsaydı, nasıl bir kişisel proje yaratırdınız? Gözlerinizi kapatın ve düşünün… Unutmayın, sınır yok!

Çarpıcı bir konumdaki dev bir duvara resim yapma fırsatım olsun isterdim, ve neden olmasın belki de Çin Seddi’ni fluo ile boyamayı…

– “aşk”. Bu kelime size ne ifade ediyor? Yaşamınızda aşkı buldunuz mu?

Bu iyi bir soru!

Bana rahibeler aracılığıyla tanrı aşkı öğretildi ve bu kesinlikle bir örnek değildi. Daha çok bir çılgınlık örneğiydi. Bu yüzden, o alanda bazı çatlaklarım var. Aşkın bir çok ifadesi var. Erkek/kadın bağlılığı hakkında, pek fazla mutlu aşk hatıralarım yok. Bunun yanısıra ateşli, yoğun ve tutkulu geçici anlar var. Neyse ki, aşk başka alanlarda parlıyor.
Ben tutkulu bir kadınım, hayatım hakkında, hayatımı yoğun bir şekilde yaşamak hakkında tutkuluyum. Resime, seyahate, okumaya bu şekilde yaklaşıyorum. Bir şekilde, resim hayatımın aşkı olabilir; ve her ilişkide olduğu gibi, bu inişleriyle çıkışlarıyla, kavgalarıyla, yorgunluğuyla arzusuyla hareket eden bir alan; ateş ve su gibi. Yorucu, canlandırıcı, sıkıcı, eğlenceli, pırıl pırıl olabilir… Ne yaşarsam yaşayayım, onu sevmekten vazgeçemiyorum.